menu

 

 

Strategia podatkowa

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej zgodnie z art. 27 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.)